Pravidlá nakladania s osobnými údajmi FUTON-FUTON.sk

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi FUTON-FUTON.SK, Ing. Tomáš Matějka

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje.
My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

S vašimi osobnými údajmi vždy zaobchádzame s rešpektom a starostlivosťou.

Odhlásiť sa z odberu správ týkajúcich sa spracovania Vašej objednávky bohužiaľ nie je možné, ale po dokončení transakcie môžete na info@futon-futon.sk využiť tzv. Právo byť zabudnutý, pozri bod 7.1.
Odhlásiť odber týkajúce sa obchodnej komunikácie o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na FUTON-FUTON už zakúpili, môžete prostredníctvom odkazu v danej správe, pozri bod 3.2.

 
1. Informácie o futon-futon.sk
1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti futon-futon.sk, Ing. Tomáš Matějka, Sadová 729, 67971 Lysice, CZ, zapísanej v obchodnom registri vedenom 7 - Krajský súd v Brne, oddiel C, po SZ: ZU / MMB / 0468264/2011 (ďalej len "FUTON-FUTON") upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.FUTON-FUTON.sk (ďalej len "webové stránky"), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov FUTON-FUTON, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len "zákazník").

1.2. FUTON-FUTON pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. FUTON-FUTON vymenovala poverencom pre ochranu osobných údajov, ktorým je: Tomáš Matějka, info@futon-futon.sk, 0919480104.


2. Aké údaje zpravcováváme?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na FUTON-FUTON spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na FUTON-FUTON alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte FUTON-FUTON tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátume narodenia, údajmi o aktuálnom mieste pobytu a e mailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

2.4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva FUTON-FUTON informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava FUTON-FUTON údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.5. FUTON-FUTON nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. Údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.


3. Na aké účely údaje spracovávame?
3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. Na plnenie zmluvy medzi FUTON-FUTON a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenie objednaného tovaru. Ak údaje poskytnuté nemôže FUTON-FUTON vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom FUTON-FUTON formou obchodných oznámení využíva FUTON-FUTON predovšetkým e mailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na FUTON-FUTON už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov FUTON-FUTON v podobe chýbajúceho priameho marketingu. FUTON-FUTON tak nevyžaduje sa zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na FUTON-FUTON zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas FUTON-FUTON udeľujete v priebehu registrácie na FUTON-FUTON alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov FUTON-FUTON.

 

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu FUTON-FUTON formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva FUTON-FUTON predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas FUTON-FUTON udeľujete v priebehu registrácie na FUTON-FUTON alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na FUTON-FUTON môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení.

3.4. Pre lepšiu cielenie reklamy a propagácie FUTON-FUTON spracováva FUTON-FUTON pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava FUTON-FUTON štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

3.5. Cookies sú využívané tiež pre realizáciu affiliate programu FUTON-FUTON, kedy je zaznamenané, či ste do 30 dní od kliknutia na reklamu FUTON-FUTON na iných webových stránkach nakúpili akýkoľvek tovar. Spracovanie je opäť možné len na základe Vášho súhlasu s používaním týchto cookies, ktorý poskytujete už na webových stránkach nášho affiliate partnera, teda na stránkach, kde ste klikli na reklamu FUTON-FUTON. Pokiaľ tento súhlas poskytnete a ak zároveň poskytnete súhlas s ukladaním cookies pre tieto účely na webových stránkach FUTON-FUTON, budú tieto cookies používané v súlade s pravidlami používanie cookies.

3.6. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-mailu, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom FUTON-FUTON do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatí chatu nijako ďalej nevyužívame.


4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení
Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci FUTON-FUTON môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámení; alebo
namietať proti spracovaniu osobných údajov u FUTON-FUTON na e-mailovej adrese info@futon-futon.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete FUTON-FUTON ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.


5. Kto má prístup k údajom?
5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané FUTON-FUTON a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráca s FUTON-FUTON.

5.2. FUTON-FUTON ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre FUTON-FUTON na účely a spôsobom, ktoré FUTON-FUTON stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré FUTON-FUTON využíva, patria:

prepravnej spoločnosti - TOPTRANS EU, a.s. Ceska pošta a.s. alebo súkromnú prepravu
Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
Facebook, Inc. (Nástroje pre on-line marketing)
Seznam.cz, a.s. (Nástroje pre on-line marketing)
Heureka Shopping s.r.o. (Nástroje pre on-line marketing)

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“


6. Ako dlho údaje spracovávame?
6.1. FUTON-FUTON spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona FUTON-FUTON následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielať do doby, než dôjde k odchodu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielať po dobu 10 rokov. Potom FUTON-FUTON požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva FUTON-FUTON po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. Po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva FUTON-FUTON iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na FUTON-FUTON vzťahujú.


7. Aké sú vaše práva?
7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na FUTON-FUTON a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré FUTON-FUTON spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo FUTON-FUTON. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
Prístup k údajom, ktoré ste poskytli FUTON-FUTON, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám FUTON-FUTON potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže FUTON-FUTON správne vybaviť Vašu objednávku.
Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. Blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že FUTON-FUTON spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
Výmaz osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už FUTON-FUTON nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok FUTON-FUTON Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od FUTON-FUTON k inému subjektu, kedy FUTON-FUTON odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
7.2. Ďalej môžu zákazníci FUTON-FUTON namietať proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovanie nákupných preferencií, na základe ktorej FUTON-FUTON okamžite ukončia spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností FUTON-FUTON sa sťažností na Úrad na ochranu osobných údajov.


8. Bezpečnosť
8.1. FUTON-FUTON dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). FUTON-FUTON kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany FUTON-FUTON pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.


9. Kontakt
S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na FUTON-FUTON e-mailom na adresu info@futon-futon.sk, alebo na telefónnom čísle 0919480104


10. Účinnosť
10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 1. 4. 2018.


Obľúbené produkty

czech version english version


zľava na FUTONY
15 %
v eshope
život nie je len o peniazoch


DOPRAVA ZADARMO

po celé SK na všetko
+ možnosť doručenie po celej

DORUČENIE
skladový tovar 2 dni
 neskladový tovar 14 dní
KARUP aktuálne 2 týždne

 


SKLADOM
všetky základné rozmery futonov, shiatsu a tatami, postele a sofa z borovice
expedícia okamžite

 

SHOW-ROOM
miesto, kde môžete vyskúšať všetky typy futonov, tatami a BIB
Lysice - show roomKontakt

Ing. Tomáš Matějka
Sadová 729
67971 Lysice
0950507392

Obľúbené odkazy